Adatvédelmi tájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy a számlázáshoz, a kapcsolattartáshoz, a minőségi kifogások kezeléséhez és az egyéb későbbiekben részletesen kifejtett esetekhez az Ön személyes adatait tároljuk és kezeljük. Azért, hogy Ön átláthassa ezeket az adatkezeléseket összeállítottuk ezt a tájékoztatót, amiben részletesen felsoroljuk mit és miért teszünk. Kérjük ha bármilyen további kérdése merülne fel, vagy élni szeretne az Általános Adatvédelmi Rendeletben (12-23-ig cikkely) foglalt jogaival (megismerés, változtatás, törlés, stb.) forduljon bizalommal a kijelölt kollégánkhoz!

Adatkezelő: VB-Szer Kft.
Cím:
9081 Győrújbarát, Part utca 4.
Adószám:
 24243007-2-08

A VB-Szer Kft. szolgáltatás nyújtásakor vagy termék megrendelésekor személyes adatait kezeli. Ennek célja, hogy a köztünk létrejövő szerződést teljesíteni tudjuk, a teljesített szolgáltatásokról számlát állíthassunk ki. A fizetést dokumentálni tudjuk, és a számviteli törvényeknek megfeleljünk. Ezek az adatok szükségesek ahhoz is, hogy a kapcsolatba tudjunk maradni.

Ezek az adatok: az Ön neve, címe, telefonszáma és adószáma a vásárlás, szerződéskötés dátuma és időpontja, vásárolt termék vagy szolgáltatás megnevezése mennyisége, vételára, a fizetés módja.
A megrendelt munkák telepítési vagy kiszállítási címe. Az adatokat a számviteli törvény és  előírásának megfelelő ideig tároljuk.

Adattovábbítás: Az Ön nevét, címét, adószámát a vásárlás dátumát, időpontját, az igénybe vett szolgáltatás megnevezése, mennyisége, vételára és a fizetési módját megosztjuk a számlák feldolgozását végző független könyvelőirodával, az áramszolgáltatóval, a generál kivitelezővel, az alvállalkozóinkkal és kivitelezőinkkel. Továbbá amennyiben Ön az általunk forgalmazott termékekhez, vagy nyújtott szolgáltatásokhoz pályázatot készített akkor a pályázat írójával is.

Kapcsolattartással összefüggő adatkezelés:

A kapcsolattartáshoz szükségünk van arra, hogy az Ön nevét, e-mail címét, telefonszámát kezeljük. Így az tájékoztatni tudjuk az esetleges változásokról és személyre szabott szolgáltatásokat tudunk nyújtani. Ha Ön keresett meg minket, akkor az üzenetben megadott egyéb személyes adatait is megismerjük és az üzenet küldés dátumát, időpontját. Ez az adatkezelés a cég jogos érdeke. Az adatokat amennyiben Ön nem kéri, korlátlan ideig megőrizzük, amennyiben Ön kéri tőlünk -és ez nem ütközik törvényi előírásba-  töröljük

Referenciák kezelése

Tájékoztatjuk, hogy a nyilvánosság szélesebb körben való tájékoztatása és dokumentálás céljából, elkészült munkáinkról felvételek és fényképek készülhetnek. Ilyenkor önt a fényképek készítésére felhívjuk figyelmét. Ezen adatok kezelése a cég jogos érdeke. A felvételeket, ha ezzel ellenkező kérés nem érkezik, az adatkezelő selejtezés nélkül megőrzi.

A felvételek és fényképek nyilvánosságra hozatalához és referenciához való felhasználásához (külön dokumentumban) minden esetben a hozzájárulását kérjük. A hozzájárulás során lehetősége van külön minden adatának nyilvánosságra hozatalát szabályozni. Ezen hozzájárulások külön-külön, vagy összességében is visszavonhatóak. Ebben az esetben kérjük forduljon a GDPR jogok kapcsán kijelölt munkatársunkhoz.

A következő adatokat kezeljük: fénykép, videófelvétel, telepített rendszer címe, tulajdonos neve, rendszer teljesítménye. Az adatokat a közzététel során megosztjuk a tárhely szolgáltatónkkal, A Facebook Inc-vel, a Twitter Inc-vel, és a Google LLC-vel.

Adatkezelés az inverterek gyártónál való regisztrálásakor:

A napelemes rendszerek, telepítése után az invertereket a gyártó weboldalán van lehetőség regisztrálni. Ez a regisztráció ahhoz szükséges, hogy a termelési adatokat és az esetleges hibajelenségeket Ön nyomon tudja követni, illetve a távfelügyelet keretében mi is láthassuk. Ezt a regisztrációt elvégezheti Ön is, de megbízhatja vele cégünket is. Tájékoztatjuk, hogy a regisztrációkor megadott adatokat nem a VB-Szer Kft. kezeli és az adatokért a továbbiakban felelősséggel nem tartozik. Az Európai Unió területén belül működő szerverek esetén a gyártók vállalják az Általános Adatkezelési Rendelet (GDPR) által előírt kötelezettségeket. Amennyiben azt adatok az Európai Unió kívüli szerverekre kerülnek, minden esetben külön tájékoztatjuk és ehhez az adattovábbításhoz további meghatalmazást kérünk Öntől.

Azokban az esetekben amikor Ön SolarEdge invertert vásárol, a gyártó szerverein való regisztrációkor a személyes adatai és a termelési adatok az Európai Unión kívülre kerülnek. Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelem szempontjából nincs ráhatásunk vagy felügyeleti jogunk az adat kezelőjével szemben.

Minőségi kifogások kezelése:

Amikor Önnek valamelyik szolgáltatással vagy telepített termékünkkel, kapcsolatban minőségi kifogása van, vagy a terméket visszavesszük, ezen célok megvalósulása érdekében az adatait kezeljük. Ez ahhoz szükséges, hogy a szerződésben, garanciában vállaltakat teljesíteni tudjuk. Ebben az esetben a következő adatokat kezeljük: Az Ön neve, címe, panaszbejelentés helye, ideje, egyedi azonosítószáma, módja. panaszos által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke, panasz leírása jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, jegyzőkönyvvezető neve, aláírása, visszavét esetén a termék adatai. Ezeket a az adatokat, a törvényi előírásoknak megfelelően 5 évig tároljuk. A panaszokat a termék nagykereskedelmi forgalmazója vagy gyártója felé is továbbítjuk.

Az adatkezelés időtartama: A panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év

Adatkezelés toborzás esetén

Ha hozzánk Ön munkapályázatot nyújt be, mint adatkezelő a kiválasztási folyamat során az elbíráláshoz kezeljük a pályázatát. Majd a kiválasztást követően, az esetlegesen felmerülő hátrányos megkülönböztetés elleni bizonyítékként 3 évig megőrizzük azokat. Azért tároljuk ezeket az adatokat, hogy Adatkezelőnél betöltendő állásra történő jelentkezését dokumentálni tudjuk, és Ön a kiválasztási eljárásban részt tudjon venni. Ez az Adatkezelő munkaerő felvételéhez fűződő jogos érdeke.

Ebben az esetben az itt felsorolt adatokat kezeljük: az Ön neve, állandó lakcíme, tartózkodási helye, telefonszáma, e‑mail címe, születési helye, ideje, önéletrajza, iskolai végzettségét igazoló iratok, fényképe, illetve egyéb személyes adatok, amiket velünk a jelentkezése során megosztott.

Tájékoztató a honlap látogatóinak:

A honlaplátogatás során, a látogatók IP címét és böngésző ujjlenyomatát a szerver naplókban rögzítjük, kiberbiztonsági célokból. A kiberbiztonsági célok megvalósítása a cég jogos érdeke. Ezeket a naplókat 1 hónap után töröljük.

Űrlapon keresztül küldött üzenete esetén, tároljuk az Ön nevét, e-mail címét, telefonszámát, megvalósítás pontos helyét, a tető anyagát, az áramszolgáltató nevét, az épület éves áramfogyasztását, az ingatlanról készült fényképet és minden olyan személyes adatot amit az üzenetben megoszt velünk. Ezek az adatok keresztül haladnak a weboldal tárhelyszolgáltatójának szerverein. Ezeket az adatokat az ön hozzájárulásával kezeljük, kérésére töröljük. Kérés nélkül selejtezés nélkül megőrizzük.

A honlaplátogatása során a honlapon elhelyezett Google Analytics az Ön számítógépén úgynevezett sütiket (cookies) helyez el, ez az alkalmazás a honlaplátogatási szokásait tartalmazza, ez a cég jogos érdeke, az adatokat a Google LLC. is megkapja. Az adatok törlésig tárolódnak számítógépén. Ha nem szeretné az analitikai süti elhelyezését, akkor a böngésző beállításokkal ezt tilthatja vagy a google által biztosított böngésző bővítménnyel ezt korlátozhatja: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Az olyan közösségi hálózatok mint például a Facebook, Twitter és YouTube az általuk biztosított funkciók, mint a lájkolási, megosztási lehetőségek további sütiket (cookies) helyeznek el, ezek a honlaplátogatási szokásait tartalmazzák, ez a cég jogos érdeke, az adatokat a közösségi média szolgáltatók is megkapják. Az adatok törlésig tárolódnak számítógépén. Ha Ön ezen közösségi platformokba be van jelentkezve, a közösségi médium által biztosított beépülő szolgáltatások automatikusan aktivizálódnak. Amennyiben Ön nem szeretné ezeket a közösségi média sütiket és a hozzá tartózó egyéb funkciókat, a sütik elhelyezését tilthatja böngészőjében, illetve kijelentkezhet közösségi média fiókjából.

GDPR jogok

Ön bármikor kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Továbbá kérheti az érintett információk hordozható formában való közlését. További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.

Amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, kérése van, lépjen velünk kapcsolatba!

Ezekben az esetekben panaszával kérjük megbízott munkatársunkhoz forduljon:

Megbízott neve:       Telekesi Tibor

E-mail címe:             telekesi.tibor@gmail.com

Ha az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt szeretne benyújtani az alábbi helyen teheti meg:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Tel.: +36 (1) 391-1400

ugyfelszolgalat@naih.hu